Tấm pin năng lượng mặt trời GV Mono MSP 330W

Là một trong những thành phần cơ bản để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, tấm pin GV Mono 330W với chất liệu cao cấp, an toàn, được khách hàng vô cùng yêu thích.