Đèn Năng Lượng Mặt Trời VK- 860

  • Màu sắc: Trắng, đen
  • Ánh sáng: Liên tục, 3 chế độ tùy chỉnh (100%, 60%, 30%)
  • Thời gian sạc: 7 – 8 tiếng
  • Thời gian sử dụng: Phụ thuộc vào chế độ sử dụng:

100%≤ 5h, 60%≤9h, 30

  • Màu sắc: Trắng, đen
  • Ánh sáng: Liên tục, 3 chế độ tùy chỉnh (100%, 60%, 30%)
  • Thời gian sạc: 7 – 8 tiếng
  • Thời gian sử dụng: Phụ thuộc vào chế độ sử dụng:

100%≤ 5h, 60%≤9h, 30%≤13h

  • Công dụng: Treo tường, treo cổng, sân vườn, trang trí, phối cảnh

Kích thước: 35.5*34.5*29%≤13h

  • Công dụng: Treo tường, treo cổng, sân vườn, trang trí, phối cảnh

Kích thước: 35.5*34.5*29